SELF-БРЕНДИНГ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ БРЕНДУ

SELF-БРЕНДИНГ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ БРЕНДУ

Сучасний стан розвитку соціальних мереж та масова діджиталізація створюють сприятливі умови та новий інструментарій для просування бренду, при тому мова йде як про особистий бренд користувача, так і про бренд компаній чи проєктів різних масштабів. Практика просування у соціальних мережах і проведення комплексного брендингу зводиться до низки базових принципів, зокрема щодо формування візуального стилю та інформаційного наповнення. Розглянемо на прикладі особливості формування self-бренду сьогодні.

Припустимо: у нас є маленьке підприємство, що займається виготовленням варення із кульбаби. Назвемо це підприємство «Бредбері». Воно тільки недавно вийшло на ринок і зайняло нішу з мінімальною кількістю конкурентів. Головний виклик для «Бредбері» – зацікавити аудиторію своїм продуктом.

На підготовчому етапі створення self-бренду «Бредбері» потрібно:

А) розробити УТП (унікальну торгову пропозицію) – лаконічний опис ключових характеристик продукту, на основі якого споживач обирає компанію. В основі УТП лежить відповідь на такі питання:

-      чому клієнт має купити саме наш продукт?

-      чим наша компанія і наш продукт кращі за конкурентів?

-      чим ми можемо це підтвердити?

Тобто, УТП «Бредбері» буде ґрунтуватися на тезах, що клієнт має купити варення із кульбаб, адже це унікальний продукт і  клієнт навряд чи спробує ще щось подібне; компанія дотримується особливої рецептури та використовує тільки спеціально вирощену та заготовлену кульбабу; компанія має відповідні сертифікати якості та позитивні відгуки споживачів.

Б) визначити свою ЦА (цільову аудиторію). Група осіб зі спільними ознаками, смаками, потребами, соціальним та матеріальним статусом, часто однієї статі, віку та роду діяльності формує ЦА компанії. Починаючи просувати товар, компанія має чітко розуміти, кого він може зацікавити.  Створення портрету «ідеального споживача» – конкретного опису особи, що купить певний продукт – виходить саме із цього.

Наприклад, аналізуючи специфіку «Бредбері», доходимо до висновку, що ідеальним споживачем варення із кульбаби буде незаміжня дівчина-перекладач 24 років з русявим волоссям та світлими очима, яка багато читає та любить творчість Рея Бредбері. Цей портрет має бути максимально деталізований, перш за все, для того, аби компанія розуміла, до того вона звертається у своїх постах в соціальних мережах та рекламі.

Звісно, даний приклад лише спрощено пояснює необхідність визначення особливостей та конкурентних переваг, проте, саме на базі цього можна працювати над подальшим створенням візуального стилю та інформаційного наповнення, що буде знаходити відгук у споживачів.

Починаючи ведення соціальних мереж чи наповнення сайту компанії або проєкту, перше питання, що постає – це оформлення головної сторінки та встановлення фото-аватара. Таким чином, розуміємо, що на одному із перших етапів створення компанії розробка логотипу та айдентики є вкрай необхідною.

Логотип – це універсальний знак, що диференціює компанію чи продукт серед інших. У ньому має бути закладений певний сенс, пов’язаний з особливостями компанії. Наприклад, стрілочка від «А» до «Z» у логотипі компанії Amazon означає те, що на їх сайті можна знайти будь-який товар, а усмішку, яку утворює стрілочка, можна інтерпретувати як позитивне і люб’язне ставлення до клієнтів. Так, у випадку з «Бредбері» логотип може певним чином бути пов’язаний з кульбабами, але транслювати унікальність та індивідуальність.

Крім того, варто брати до уваги сучасні тенденції логотипів, які легко прослідкувати через ребрендинг і зміну логотипу провідних світових компаній. Як приклад, мінімалізм сьогодні широко застосовується при створені логотипу.

Також слід розуміти те, що на усіх ресурсах (сайт, соціальні мережі, упаковка, сувенірна продукція тощо) логотип має бути у єдиному можливому варіанті, без змін. Таким чином у споживача виникає чітка паралель між логотипом та продуктом, тому наступного разу, побачивши цей логотип, він зможе ідентифікувати його.

Наступним пунктом, який варто чітко установити, є корпоративні кольори. У контексті розвитку self-бренду важливість цього питання полягає у створенні єдиної кольорової гами для правильного позиціонування бренду (оформлення упаковки, ведення соціальних сторінок, дизайн сайту, візиток тощо).

Виходячи із принципів споживацької психології та нейромаркетингу, важливо обрати такі кольори, які будуть підкреслювати сильні сторони товару. Наприклад, чорний колір пов’язаний із статусністю і розкішшю, тому його часто використовують бренди VIP-сегменту.

Компанія «Бредбері» може, наприклад використовувати жовтий (символізує позитив і радість) та зелений (асоціюється з екологічністю продукту). У нашому кейсі ці два кольори будуть підкреслювати переваги компанії та забезпечувати їй потрібний імідж в очах клієнтів.

Загалом рекомендується мати не більше 3 корпоративних кольорів з переважанням одного. Підбір краще здійснювати, виходячи з УТП та ЦА компанії. На основі встановлених корпоративних кольорів доцільно створювати сайт, шаблони для соціальних мереж та реклами, адже 90% інформації людина сприймає саме візуально.

Візуальне наповнення, у свою чергу, також передбачає фото- та відеоконтент, який максимально комплексно буде характеризувати ваш бренд та продукт. Тут також не варто забувати про дотримання заздалегідь встановленої стилістики.

Що стосується інформаційного наповнення, то варто розуміти, що сайт і сторінки у соціальних мережах – це основне джерело інформації про продукт чи компанію, тобто саме тут потенційний клієнт має знайти відповіді на всі ключові питання щодо покупки продукту. Так, для «Бредбері» важливо проінформувати споживачів про склад варення, особливості його виготовлення та зберігання, покупку та доставку, спеціальні пропозиції, відгуки клієнтів тощо.

Не менш важливо дотримуватися певної структури текстів. Тут виходом може бути розробка слогану компанії та встановлення унікальних форм вітання чи звертання з читачами контенту соціальних мереж. Будь-які словесні формулювання мають комплексно покривати усі особливості self-бренду.

Отже, сьогодні окрім якості продукту велику увагу слід приділяти його промоції та позиціонуванню. Без заздалегідь продуманої стратегії, що передбачає забезпечення візуального стилю та способів комунікації зі споживачем, важко досягти запланованих успіхів своєї діяльності, на яку б сферу вона не була спрямована.

Кейс кожної конкретної компанії та продукту – унікальний. У даній статті проаналізовані основні категорії, які треба брати до уваги при формуванні self-бренду. Професіонали компанії Formative Partners розроблять брендинг-стратегію для Вашого бренду чи проєкту, враховуючи усі конкурентні переваги та особливості, а також допоможуть налагодити роботу з постійного підтримання сприятливого іміджу.

Аналітик: Вікторія Карп