ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ СТВОРЮВАЧІВ КОНТЕНТУ

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ СТВОРЮВАЧІВ КОНТЕНТУ

У час активного розвитку соціальних мереж та продукування великої кількості фото- та відео-контенту питання добросовісного використання чужих творів та захисту власних авторських прав стоїть максимального гостро. Особливо це стосується фізичних та юридичних осіб, які займаються створенням контенту на професійній чи комерційній основі.

У цьому контексті авторське право, як одна із форм інтелектуальної власності, використовується для опису сукупності прав авторів на свої твори (літературні, музичні, аудіовізуальні, похідні твори, комп’ютерні програми тощо).

Варто розуміти, що автор або інший правовласник може використовувати власний твір на свій розсуд у будь-якій формі і будь-яким способом, а також дозволяти чи забороняти іншим особам використовувати твір, тобто майнові права на твір можуть бути передані. У той же час, особисті немайнові права автора (право на ім’я, на недоторканість твору, на оприлюднення тощо) не передаються іншим особам.

Фактично, якщо твір підписано певним іменем, то ця особа презумується автором даного твору. У випадку виникнення необхідності доводити чи спростовувати авторство, цей процес покладається на того, хто доводить чи спростовує. З цього робимо висновок, що створювач контенту має убезпечити своє право на даний твір та позначити своє авторство.

Так, наприклад, твір можна маркувати знаком охорони авторського права, який розміщується на кожному екземплярі твору (сторінці сайту чи сторінці у соціальній мережі). Він складається з трьох обов’язкових елементів (знаку ©, імені правовласника та року першої публікації твору). Крім того, доцільно використовувати напис про те, що будь-яке копіювання контенту можливе лише з дозволу правовласника.

Розглянемо базові поради, що допоможуть довести авторське право на контент. Так, по-перше, варто максимально комплексно підходити до збереження початкових та робочих файлів, чернеток текстів, негативів фото, уривків відео, що не потрапили до фінального монтажу, переписок та інших доказів технічної роботи над контентом. Похідним від цього способом є обрізка фото при першій публікації – тоді повний файл буде лише у створювача контенту.

По-друге, через поштову службу можна відправити собі лист та не відкривати отриманий конверт, що міститиме твір, право авторства на який потрібно захистити. Як правило, таким чином діють з більш об’ємними творами – рукописами книг, науковими працями, сценаріями тощо – хоча щодо контенту соціальних мереж такий спосіб теж може бути застосований. Сьогодні допускається також відправка листа електронною поштою, але він так само не має бути прочитаний.

Третім механізмом є депонування – передача автором свого твору на зберігання певній установі та отримання відповідного свідоцтва, що підтверджує факт та точну дату створення даного об’єкта авторського права саме цим автором. В Україні до творів, що можуть бути депоновані, зокрема, належать аудіовізуальні твори, фотографії, літературні твори, веб-сайти тощо. Тобто контент соціальних мереж таким чином теж може бути захищений у разі порушення авторських прав.

Крім вищезазначених, також існують технічні методи захисту об’єктів авторського права, хоча вони більш застосовувані до контенту сайтів:

- Посилання на сайт при копіюванні контенту – посилання на сайт додається автоматично під час копіювання.

- Гіперпосилання на інші сторінки в тексті статті.

- Захист сторінки сайту від копіювання – встановлюється через спеціальний скрипт, який не дозволяє виділяти та копіювати текст.

- Використання у тексті статті імені автора, назви компанії чи бренду, що пов’язані з автором.

Звісно, існують способи вільного використання контенту інших творців не в комерційних цілях, що не порушують авторське право. Так, наприклад, можна використовувати уривки творів в освітніх, дослідницьких, критичних чи інформаційних цілях через цитування.

Щодо фото та ілюстрацій, то їх використання можливе лише тоді, коли фото знаходиться у вільному доступі на спеціальних стокових платформах. У випадку, коли потрібно використати особисте фото користувача соціальних мереж, використання подібного фото можливе лише за наявності особистої згоди користувача. Винятком є фото, зроблені у громадських місцях. Музичні твори за аналогією до фото можна знайти на спеціальних стокових сайтах (часто у такому випадку необхідно вказати автора твору). Інший варіант – купити права на використання музики.

Тобто, великою помилкою є переконання, що інформація в Інтернеті (фото, відео, тексти) не має авторів і не захищається авторським правом. Сьогодні платформи соціальних мереж пропонують свої інструменти боротьби з плагіатом та захисту авторських прав на твори різного виду.

Слід пам’ятати, що фото або відео можна використовувати в Інтернеті лише тоді, коли:

• Даний контент є об’єктом вашого авторського права;

• Ви маєте дозвіл на його використання або придбали авторські права;

• Даний контент перебуває у суспільній власності і може вільно використовуватися.

У всіх інших випадках використання контенту може потягти за собою порушення авторських прав.

У практиці компанії Formative Partners ми зустрічалися із різними запитами щодо захисту авторських прав. Вжиті заздалегідь заходи, що дозволяють запобігти випадкам порушення прав на об’єкт інтелектуальної власності – це гарантія вашої безпеки як створювача контенту. Компанія Formative Partners готова допомогти із будь-якими питаннями щодо убезпечення ваших авторських прав.

Аналітик: Джалал Гусейнов