ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО КОРПОРАТИВНІ УНІВЕРСИТЕТИ

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО КОРПОРАТИВНІ УНІВЕРСИТЕТИ

Компанії, які прагнуть не тільки йти в ногу із часом, але й бути на крок попереду, намагаються якомога краще пристосуватися до викликів та вимог сьогодення. Надзвичайно важливим при цьому є момент постійних кількісних, а головне – якісних, зрушень, що найкращим чином відображаються на кваліфікації та навичках команди. Покращення, удосконалення знань та безперервне навчання працівників – запорука успішного функціонування компанії. Існує величезна кількість можливостей, за допомогою яких можна підвищувати професійний рівень спеціалістів, проте про один із найбільш ефективних та прогресивних варто згадати саме зараз – корпоративний університет.

Корпоративний університет – це система внутрішнього розвитку персоналу на рівні окремої компанії, яка налаштована під її загальні цілі, концепцію та методологію. Головна мета – створення внутрішньокорпоративної системи знань, а надалі – вирішення конкретних завдань компанії.

Основними перевагами даного виду підвищення кваліфікації можна назвати наступні:

- відповідність знань конкретним ситуаціям та кейсам;

- зручність у запровадженні та реалізації;

- повне занурення у специфіку компанії;

- системний підхід до навчання;

- практична спрямованість.

Корпоративний університет залучає усі ефективні та необхідні методи навчання, серед яких:

- практичні семінарські заняття;

- вирішення кейсів;

- бізнес-тренінги.

Важливою цінністю даного методу в кінцевому результаті є досягнення вищого рівня розуміння спільної мети, посилення корпоративної культури компанії в цілому та загальне підвищення кваліфікації команди. Зважаючи на сучасні ринкові механізми та умови, можна спостерігати процес деякого розмиття стандартизованих підходів, використання звичних інструментів або уніфікованих методів прийняття рішення. Навчання – безперервний творчий процес, який потребує нестандартних кроків до розв’язання проблем. Корпоративний університет і є таким кроком.

Аналітик: Вікторія Карп