КОРПОРАТИВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ЧОМУ ВІН ПОТРІБНИЙ САМЕ ВАМ?

КОРПОРАТИВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ЧОМУ ВІН ПОТРІБНИЙ САМЕ ВАМ?

За останні кілька десятиліть корпоративні університети набули широкого поширення не тільки у практиці світових компаній-гігантів, а й стають дедалі популярнішими в українській практиці ведення бізнесу.

Фактично, основна ідея корпоративного університету полягає у створенні внутрішньокорпоративної системи знань, що реалізується через передачу цих знань між працівниками компанії. Фраза «забудьте все, чому вас навчали в університеті – ми навчимо вас необхідному самі» у контексті корпоративних університетів отримує зовсім інший сенс. Доведений факт – навчити специфіці роботи у певній компанії може лише той, хто тут працює. Саме тому навчальний процес повинен координуватися компанією із залученням у якості викладачів-тренерів внутрішніх фахівців компанії.

Існує практика, коли функціонування корпоративного університету забезпечується у співпраці із класичним закладом освіти, хоча це ні в якому випадку не виключає залучення працівників компанії до викладацького процесу. Проте, світові тенденції прямують до створення самостійних корпоративних університетів на базі компанії, за умови розробки та апробації матеріалу, який буде викладатися співробітникам.

Розглянемо причини, що підштовхують до створення подібних навчальних структур:

1) Пристосування нових менеджерів та управлінців до специфіки роботи в компанії та отримання цінних кадрів. Очевидно, що функціонування корпоративного університету покладає на компанію певні фінансові витрати, що за різними оцінками складають від 1% до 5% її доходу. Тобто, вкладаючи кошти в освіту працівника, компанія зацікавлена у тому, аби він затримався в ній якомога довше, просуваючись по кар’єрній драбині. Особливо це актуально компаніям, які постійно стикаються з проблемою плинності кадрів. Таким чином, компанія підкреслює цінність працівника і стимулює його до роботи.

2) Необхідність реалізації нової бізнес-ініціативи – злиття, поглинання компаній, ведення нових видів бізнесу чи поява нових продуктів. Таким чином, працівники, що навчаються у корпоративному університеті, ознайомлені з найближчими змінами і готові до них. Це сприяє швидкому та легкому налагодженню роботи після реалізації вказаних змін.

3) Збереження культурної спадщини, зміцнення і розвиток корпоративної культури. Особливо даний пункт важливий компаніям, що уже давно представлені на ринку. Для цього в навчальні програми вводять предмети, пов’язані з історією становлення компанії, маркетингом та менеджментом компанії за період її існування тощо. Така організація освітнього процесу спрямована на вирішення основного завдання – формування цілей і принципів компанії, які поділяють усі співробітники, та пропрацювання механізмів їх досягнення та реалізації.

Попри це, як правило, основна причина створення корпоративного університету полягає у зацікавленості у впровадженні  в компанії механізмів безперервного вдосконалення, підвищення ефективності роботи та успішності реалізованих проєктів.

Важливо, що незважаючи на розміри, напрям роботи компанії, її досвід на ринку та інші фактори, що роблять кожну компанію унікальною, алгоритм створення сучасного корпоративного університету завжди один. Його можна описати трьома ключовими етапами:

Етап І. Керівництво компанії визначає типи завдань, які стоять перед компанією, описує бізнес-процеси та визначається з місією. Тобто, перед початком функціонування університету, керівники компанії мають пропрацювати базу її функціонування, за потреби змінити вектор руху чи затвердити остаточно існуючий.

Варто пам’ятати, що основне питання, що виникає в ході першого етапу формування корпоративного університету: як досягти стратегічної мети компанії. Пошук відповіді на нього ведеться на рівні топ-менеджерів.  Завжди корисним буде залучення до співпраці і зовнішніх консультантів, проведення семінарів чи круглих столів, покликаних визначити недоліки у функціонуванні компанії, негативні нюанси корпоративної культури, а також розробити стратегії розвитку компанії в рамках її корпоративного бренду і визначити необхідні організаційні зміни. 

Етап ІІ. Аналіз організаційної структури компанії (перш за все, кадрової). За своєю суттю – це визначення повноважень кожного члена команди компанії, перегляд функціоналу, що тягне за собою організаційні і кадрові зміни. Варто сказати, що компанія завжди зацікавлена у якісному трудовому складі, тому раціональний підхід до особливостей роботи кожного працівника є вкрай необхідним. Вкладаючись у навчання співробітника, компанія має одразу розуміти користь, яку може отримати від цього, бажано підкріплену аналітикою.

Етап ІІІ. Розробка системи програм тренінгів, семінарів та інших навчальних процедур для фахівців різних рівнів та для кожного співробітника компанії.  Тут варто звернути увагу на форми навчання персоналу, що будуть максимально підходящими для конкретної компанії.  Хоча багато хто вважає, що усталені форми бізнес-освіти цілком можуть задовольнити потреби будь-якої компаній, не слід забувати про індивідуальний підхід та особливості кожної конкретної компанії.

Компанія Formative Partners готова допомогти вашій компанії на кожному з етапів створення корпоративного університету та надати кваліфіковану консультацію щодо цього.

Аналітик: Вікторія Карп