01.12.2021 РОКУ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ УХВАЛИЛА ЗАКОНОПРОЄКТ № 5600

01.12.2021 РОКУ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ УХВАЛИЛА ЗАКОНОПРОЄКТ № 5600

“Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”

На сьогоднішній день, зазначений законопроект не вступив в силу (не підписаний Президентом України) (до 14 грудня, в зв'язку із проектами постанов про скасування рішення про ухвалення нового закону).

Пропонуємо ознайомитись зі змінами, які безпосередньо вплинуть на виробників сільськогосподарської продукції.

1.     Введення нового податку “Мінімальне податкове зобов'язання”

Так, законодавцем фактично введено новий податок  - “мінімальне податкове зобов'язання” (далі - МПЗ), обов'язок по сплаті якого покладено на усіх власників земельних ділянок.

-        фізичні особи - визначення мінімального податкового зобов'язання здійснюється контролюючим органом. (170.14.3 ПК України);

Фізична особа сплачує додатково до земельного податку позитивну різницю між розміром земельного податку та МПЗ.

            Приклад:

Земельний податок за відповідну земельну ділянку склав 1200 грн, податковий орган визначив МПЗ - 1500 грн.

Отже, додатково до земельного податку у фізичної особи виникає обов'язок по сплаті (1500-1200) =300 грн (позитивна різниця між МПЗ та земельним податком).

-             фізичні особи-підприємці та юридичні особи - самостійно здійснюють розрахунок МПЗ за податковий (звітний) період у складі податкової звітності.

Такі особи зобов'язані подавати разом із основною звітністю додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання. (141.9.1. ПК України).

Тобто з 2022 року бізнес має вести додаткову звітність.

-             До бюджету сплачується різниця між сумою МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок.

До таких платежів включають: податок на прибуток, ПДФО, єдиний податок, земельний податок за землі віднесені до СГ угідь, рентна плата за використання води, 20% витрат на сплату орендної плати за віднесені до СГ угідь земельні ділянки, орендодавцями яких є ЮО та/або які перебувають у державній чи комунальній власності.

-             До загальної суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок відповідні платежі включаються пропорційно в залежності від товаровиробництва СГ продукції.

-             При позитивному значенні різниці між сумою МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок платник податку збільшує на таку різницю податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до бюджету у податковій декларації. 

-        МПЗ розраховується за формулою (пункті 381.1. ПК України):

якщо НГО ЗД проведено: МПЗ =НГО х К х М/12, де

НГО - нормативна грошова оцінка відповідної ЗД з урахуванням коефіцієнта індексації;

К* - коефіцієнт, який дорівнює 0,05;

М - кількість календарних місяців, протягом яких ЗД перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах;

якщо НГО не проведена:  МПЗ =НГО х S x К х М/12, де

НГО - нормативна грошова оцінка 1га по АРК або області з урахуванням коефіцієнта індексації;

S - площа ЗД у гектарах;

К* - коефіцієнт, який дорівнює 0,05 (відповідно до перехідних положень тимчасово для розрахунку мінімального податкового зобов'язання за 2022 та 2023 рр. коефіцієнт “К” застосовується із значенням 0,4);

М - кількість календарних місяців, протягом яких ЗД перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах.

*Фермерські господарства (платники податку четвертої групи), які здійснюють діяльність виключно у межах Закону України “Про фермерське господарство” коефіцієнт “К” застосовується у розмірі 0,025 (за 2022 та 2023 рр.  коефіцієнт “К” застосовується у розмірі 0.02).

Увага! Для земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої не проведена, нормативна грошова оцінка визначається з 1 гектара ріллі по області з урахуванням коефіцієнта індексації;

Приклад (київська область, НГО не проведена, з 1 га);

26 531×1× 0.05×12/12=1326,55 грн. сума податку який потрібно сплатити.

У разі, якщо НГО проведено, то має застосовуватись НГО з урахуванням коефіцієнта індексації. . 

Звертаємо увагу на недолік формули щодо підрахунку МПЗ, М - кількість календарних місяців, протягом яких ЗД перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах. Законодавцем не зазначено, що відповідна кількість місяців вказується за звітний період, тобто максимальне значення  М не встановлено законодавцем на рівні 12 та відповідно для власників земельних ділянок які володіють ними понад 1 календарний рік буде більшим. Відсутність такого обмеження призводить до того, що чим більше власник/користувач володіє земельною ділянкою тим більше МПЗ він зобов'язаний буде сплатити до бюджету. Чекаємо на офіційні роз'яснення ДПС України! 

Податок не сплачується за такі землі:

  1. земельні ділянки, що  використовуються дачними та садівничими кооперативами;
  2. земель запасу;
  3. невитребувані земельні частки (паї), розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування;
  4. земельні ділянки зон відчуження;
  5. земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які належать фізичним особам на праві власності та/або на праві користування та знаходилися у межах населених пунктів;

У разі коли право користування земельною ділянкою переходить до іншої особи  (орендаря), обов'язок сплати такого податку та подання звітності  покладається на користувача (орендаря).

Для розрахунку мінімального податкового зобов’язання за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки коефіцієнт «К» застосовується із значенням 0,04.

При обчисленні мінімального податкового зобов’язання платниками єдиного податку четвертої групи – фізичними особами — підприємцями, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство", коефіцієнт “К” застосовується у половинному розмірі тобто 0.2.

Отже, на власників земельних ділянок покладено додатковий тягар щодо подачі нової податкової звітності та сплати податку, тобто фактично збільшено навантаження на економічний сектор шляхом уведення нової звітності так як великі користувачі земельних ділянок (агрохолдинги) фактично не будуть сплачувати МПЗ який буде перекриватись за рахунок інших платежів, проте будуть подавати нову звітність.

2. ПДФО з доходів фізичних осіб за виготовлення СГ продукції

(Одіозний податок для бабусі) (стаття 165 ПКУ)

У разі якщо доходи, отримані від продажу власної с/г продукції, що вирощена на земельних ділянках, для ведення садівництва, присадибних ділянках, для індивідуального дачного будівництва; особистого селянського господарства та/або земельних частках (паї), виділені в натурі (на місцевості)  та сума таких доходів перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати (78 000 тис. грн), платник податків зобов’язаний відобразити суму такого перевищення у складі загального місячного (річного) оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік.

Крім того, платник податку має подати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). Платник податку самостійно сплачує податок з суми такого перевищення у розмірі 18% (ПДФО) та 1,5% (військовий збір).

Для прикладу:

Платником податку була реалізована продукція, яка вирощена на своєму городі на 80 000 грн.

 У такому разі, податок розраховується наступним чином:

(80 000 - 78 000) х 19,5% = 390 грн.

3. Окремі питання щодо продажу земельних ділянок СГ призначення фізичними особами

            Також не оподатковуються ПДФО один раз протягом звітного податкового року  дохід, отриманий платником податку від продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, отриманої платником податку у власність у процесі приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій або приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину.

            Другий та третій продаж земельних ділянок СГ призначення  оподатковується за ставками ПДФО 5 % та 18 % відповідно.

Аналітик: Віталій Кравець